Cửa hàng Tân Trang Laptop thông báo đổi địa chỉ làm việc về nhà riêng
Kể từ ngày 20-10-2019 cửa hàng tân trang laptop chuyển địa chỉ về nhà riêng làm việc, chúng tôi xin thông báo sẽ chuyển đổi địa chỉ làm việc của cửa hàng 693 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú về nhà riêng ở quận 12, mặt bằng trao trả lại để xây lại vì giải… (0 comment)