Sơn lại laptop Dell 3560 bị rít và dính
Bạn đang xài laptop dell 3560 nhưng hiện tại lớp sơn cũ đã chảy gây ra cảm giác dính và rít như keo. cách tốt nhất chỉ tẩy sơn cũ và sơn lại lớp mới mà thôi. Cách tẩy sơn laptop như thế nào thì tôi đã có viết 1 bài về điều đó, bạn… (15 comments)