Samsung Ra Mắt Dòng Laptop Mới Đầu Năm 2018 Samsung Notebook ultralight 9
Samsung Notebook 9 với kích thước 13,3 và 15 inch, laptop Samsung Notebook ultralight 9 làm mới có được sức mạnh và hiệu suất trong khi ở dưới 3 kg. Laptop Samsung Notebook ultralight 9 là dòng sản phẩm mỏng nhất và nhẹ nhất mà hãng laptop Samsung sắp cho ra mắt vào quý 1 2018… (0 comment)